مراسم تشییع و تدفین شهدای گمنام در شهر زهکلوت – آذر۹۵

۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ ۸ ۹ ۱۰ ۱۱ ۱۲ ۱۳ ۱۴ ۱۵ ۱۷ ۱۸