طبخ نان در تنور منازل روستایی جهت اشتغال و توزیع بین نیازمندان بخش گنبکی استان کرمان (آبان۹۹)

ذبح گوسفند و توزیع گوشت قربانی جهت ایتام و نیازمندان شهرستان ریگان استان کرمان (آبان۹۹)

خرید بیش از یک تن اقلام تره بار جهت نیازمندان استان قم (آبان۹۹)

انجام قربانی جهت نیازمندان استان قم (آبان ۹۹)

انجام قربانی اول ماه ربیع الاول جهت ایتام و نیازمندان شهرستان ریگان استان کرمان (مهر۹۹)

ذبح دو راس گوسفند قربانی به مناسبت ۲۸ صفر در بخش گنبکی کرمان (مهر۹۹)

طبخ و توزیع نان در بخش گنبکی شهرستان ریگان بین خانواده های نیازمند آسیب دیده از کرونا

انجام قربانی در صبح عاشورا در مناطق محروم جنوب شرق کرمان (شهریور ۹۹)

اطعام عزاداران در روز تاسوعا در مناطق محروم جنوب شرق کرمان (شهریور ۹۹)