پخت و توزیع ۲۳۰۰ غذا در مناطق مشترک‌ و محروم شهرستان ریگان در عاشورا و تاسوعا / مهر۹۶

/
پخت و توزیع ۲۳۰۰ غذا در مناطق مشترک‌ و محروم شهرستان ریگان توسط خی…

إهداء بیش از ٢۵٠٠ بسته لوازم التحریر به دانش آموزان روستاهای محروم بخش گنبکی شرق کرمان / مهر ٩۶

/
إهداء بیش از ٢۵٠٠ بسته لوازم التحریر به دانش آموزان روستاهای بسیار…