قربانی شتر جهت خانواده های ایتام و نیازمند در شهرستان فهرج و ریگان (آذر۹۹)

ارسال کمک های درمانی بیماران نیازمند در مناطق محروم استان کرمان و قم (آذر ۹۹)

ارسال اقلام برای خانواده های نیازمند قم (آذر ۹۹)

ذبح قربانی و توزیع گوشت بین نیازمندان در بخش گنبکی شهرستان ریگان (آذر ۹۹)

توزیع نان طرح شهید محمدحسین حدادیان در بخش گنبکی شهرستان ریگان (آذر ۹۹)

توزیع گوشت قربانی جهت نیازمندان در بخش گنبکی شهرستان ریگان (آذر ۹۹)

پرداخت کمک هزینه چند بیمار صعب العلاج در استان کرمان شهرستان فهرج (آذر ۹۹)

ذبح ۲ راس گوسفند و توزیع بین خانواده های ایتام و نیازمند در بخش گنبکی شهرستان ریگان (آبان ۹۹)

قربانی یک راس گوسفند جهت نیازمندان قم (آبان ۹۹)

تهیه و توزیع بیش از یک تن اقلام تره بار جهت خانواده های آسیب دیده از کرونا (آبان ۹۹)