کارگاه صنایع دستی شرکت غزاله روستای فتح آباد

/
کارگاه صنایع دستی شرکت غزاله (استان کرمان ، شهرستان فهرج ، روستا…

کارگاه صنایع دستی شرکت غزاله روستای جهان آباد

/
کارگاه صنایع دستی شرکت غزاله (استان کرمان، شهرستان فهرج، روستای …

اجرای طرح پرورش جوجه محلی نیمچه و مولد برای خانواده های نیازمند

/
اجرای طرح پرورش جوجه محلی نیمچه و مولد برای خانواده های نیاز…

اجرای طرح پرورش دام سبک برای خانواده های نیازمند

/
اجرای طرح پرورش دام سبک (گوسفند و بز نژاد پاکستانی چند قلوز…

بازدید و نظارت مستمر در دوره های مختلف از فعالیت های کارگاه ها

/
بازدید و نظارت مستمر در دوره های مختلف از فعالیت های کارگاه ها …

عرضه محصولات تولید شده در فروشگاه کارآفرینی تهران

/
عرضه محصولات تولید شده در فروشگاه صندوق کارآفرینی تهران در زم…

شرکت در نمایشگاه صنایع دستی ارگ تاریخی راین

/
شرکت در نمایشگاه صنایع دستی ارگ تاریخی راین استان کرمان در تابستان ۱۳۹…

بازدید آقای حمید کلانتری مشاور وزیر کار از کارگاه ها

/
بازید جناب آقای حمید کلانتری مشاور وزیر محترم کار و رفاه امور ا…

بازدید مدیر هتل پارسیان بم جهت بازاریابی و فروش محصولات کارگاه ها

/
بازدید مدیر هتل پارسیان بم جهت بازاریابی و فروش محصولات کارگاه های صنایع د…

راه اندازی کارگاه صنایع دستی شرکت غزاله شهرستان فهرج استان کرمان(شماره۱)

/
کارگاه صنایع دستی شرکت غزاله شهرستان فهرج (شماره ۱) الف) برگزاری دو…