توزیع نان طرح شهید محمدحسین حدادیان در بخش گنبکی شهرستان ریگان (آذر ۹۹)

طبخ نان در تنور منازل روستایی جهت اشتغال و توزیع بین نیازمندان بخش گنبکی استان کرمان (آبان۹۹)

طبخ و توزیع نان در بخش گنبکی شهرستان ریگان بین خانواده های نیازمند آسیب دیده از کرونا

طرح توزیع نان صلواتی در قم،تهران،جنوب شرق کرمان (ماه رمضان ، اردیبهشت ۹۹)

توزیع نان صلواتی در جنوب شهر تهران (نیمه شعبان – فروردین ۹۹)