برگزاری مراسم محرم در مناطق محروم جنوب شرق کرمان (شهریور ۹۹)

آغاز طرح دانش آموزی استعداد یابی و توزیع کتابهای کمک درسی

افتتاحیه طرح فرهنگی آموزشی ۵۰۰ نفره دانش آموزان بهمن ۹۵