نوشته‌ها

برگزاری دوره آشنایی طلاب ورودی سال ۹۸ حوزه های علمیه تهران با جریان تشیع انگلیسی