نوشته‌ها

تهیه و نصب تنور هیزمی در منازل روستایی بخش گنبکی کرمان (مهر۹۹)