نوشته‌ها

قربانی شتر جهت خانواده های ایتام و نیازمند در شهرستان فهرج و ریگان (آذر۹۹)

ذبح قربانی و توزیع گوشت بین نیازمندان در بخش گنبکی شهرستان ریگان (آذر ۹۹)

توزیع گوشت قربانی جهت نیازمندان در بخش گنبکی شهرستان ریگان (آذر ۹۹)

ذبح گوساله و توزیع ۴۰۰ بسته گوشت قربانی در جنوب شهر تهران (اردیبهشت ۹۹)