نوشته‌ها

اهداء ۳۸ بسته غذایی جهت خانواده های آسیب دیده از کرونا در جنوب شهر تهران (شهریور ۹۹)

اهدای ۲۸۰ کیلو برنج به خانواده های نیازمند جنوب شهر تهران (شهریور ۹۹)

ذبح و توزیع ۱۵ راس گوسفند در ماه رمضان در تهران (اردیبهشت ۹۹)

تسویه اجاره های عقب افتاده و حساب های دفتری به جهت کرونا

ذبح گوساله و توزیع ۴۰۰ بسته گوشت قربانی در جنوب شهر تهران (اردیبهشت ۹۹)

توزیع نان صلواتی در جنوب شهر تهران (نیمه شعبان – فروردین ۹۹)