نوشته‌ها

توزیع نان صلواتی در جنوب شهر تهران (نیمه شعبان – فروردین ۹۹)

برگزاری مراسم عید غدیر در روستاهای محروم جنوب شرقی کرمان (شهریور ۹۷)

فعالیت های تبلیغی در ماه مبارک رمضان ۱۳۹۶در مناطق محروم جنوب کرمان