نوشته‌ها

حضور مدیر محترم و معاون تبلیغ حوزه مدارس علمیه استان تهران در دفتر مجموعه “بیان” / آذر۹۶

 

حضور مدیر محترم مدارس علمیه استان تهران و معاون تبلیغ حوزه

در دفتر مجموعه “بیان” و ارائه ی گزارش فعالیت های مجموعه توسط مدیر گروه بیان و سایر معاونین /آذر ۹۶