نوشته‌ها

ذبح ۲ راس گوسفند و توزیع بین خانواده های ایتام و نیازمند در بخش گنبکی شهرستان ریگان (آبان ۹۹)

ذبح و توزیع قربانی برای محرومین و ایتام در مناطق محروم جنوب کرمان ( ماه رمضان ، اردیبهشت ۹۹ )

ذبح و توزیع ۱۵ راس گوسفند در ماه رمضان در تهران (اردیبهشت ۹۹)