نوشته‌ها

ساخت یک باب خانه جهت خانواده نیازمند

/
ساخت یک باب خانه جهت خانواده نیازمند که در یک اتاق خشتی در حال آ…

برگزاری مراسم عزاداری سالار شهیدان به مناسبت أربعین حسینی / شهرستان ریگان بخش گنبکی / آبان ۹۶

/
برگزاری دسته جات مراسم عزاداری سالار شهیدان به مناسبت أربعین حسینی …

پخت و توزیع ۲۳۰۰ غذا در مناطق مشترک‌ و محروم شهرستان ریگان در عاشورا و تاسوعا / مهر۹۶

/
پخت و توزیع ۲۳۰۰ غذا در مناطق مشترک‌ و محروم شهرستان ریگان توسط خی…

إهداء بیش از ٢۵٠٠ بسته لوازم التحریر به دانش آموزان روستاهای محروم بخش گنبکی شرق کرمان / مهر ٩۶

/
إهداء بیش از ٢۵٠٠ بسته لوازم التحریر به دانش آموزان روستاهای بسیار…

افتتاح و بهره برداری از کارگاه پته دوزی در روستاهای شرق کرمان - شهرستان فهرج

/
إجرای طرح إحیای مشاغل روستائی در روستاهای شهرستان فهرج شرق کرمان / کارگاه پت…

پرورش جوجه محلی جهت اشتغال زایی خانواده أیتام و فقراء در روستاهای بخش گنبکی

/
إجرای طرح إحیای مشاغل روستائی در روستاهای شهرستان ریگانِ کرمان - بخش گنبکی /…

پرورش گوسفند جهت اشتغال زایی خانواده أیتام و فقراء در روستاهای بخش گنبکی

/
إجرای طرح إحیای مشاغل روستائی در روستاهای شهرستان ریگان بخش…