نوشته‌ها

توزیع ۵۰۰۰ پرس غذا در ۴ روستای مرکزی بخش گنبکی جنوب شرقی استان کرمان ( مرداد ۹۹ )

طبخ و توزیع ۲۰۰۰ پرس غذای گرم در روستاهای محروم جنوب شرق کرمان (اردیبهشت ۹۹)

طبخ و توزیع ۸۰۰ پرس غذا بین نیازمندان شهر قم از محل کمک خیرین تهران