نوشته‌ها

آموزش حصیربافی برای خانم های سرپرست خانوار و نیازمند در شهرستان فهرج - بهمن ۹۶

/
  آموزش حصیربافی برای خانم های سرپرست خانوار و نیازمند…

پرورش جوجه محلی جهت اشتغال زایی خانواده أیتام و فقراء در روستاهای بخش گنبکی

/
إجرای طرح إحیای مشاغل روستائی در روستاهای شهرستان ریگانِ کرمان - بخش گنبکی /…

پرورش گوسفند جهت اشتغال زایی خانواده أیتام و فقراء در روستاهای بخش گنبکی

/
إجرای طرح إحیای مشاغل روستائی در روستاهای شهرستان ریگان بخش…

افتتاح و بهره برداری از کارگاه گلیم بافی در روستای رحمت آبادِ شهرستان فهرج

/
إجرای طرح إحیای مشاغل روستائی در روستاهای شهرستان فهرجِ کرمان - روستای رحمت …