نوشته‌ها

تهیه و نصب تنور هیزمی در منازل روستایی بخش گنبکی کرمان (مهر۹۹)

تهیه ۱۰۸۰‌عدد تخم مرغ نطفه دار جهت طرح اشتغال روستایی پرورش مرغ محلی (شهریور ۹۹)

آموزش حصیربافی برای خانم های سرپرست خانوار و نیازمند در شهرستان فهرج – بهمن ۹۶

 

آموزش حصیربافی برای خانم های سرپرست خانوار و نیازمند در شهرستان فهرج جنوب شرقی استان کرمان #گروه_فرهنگی_تبلیغی_بیان / بهمن۹۶

 

پرورش جوجه محلی جهت اشتغال زایی خانواده أیتام و فقراء در روستاهای بخش گنبکی

إجرای طرح إحیای مشاغل روستائی در روستاهای شهرستان ریگانِ کرمان – بخش گنبکی / پرورش جوجه محلی / آبان ۹۶

پرورش گوسفند جهت اشتغال زایی خانواده أیتام و فقراء در روستاهای بخش گنبکی

إجرای طرح إحیای مشاغل روستائی در روستاهای شهرستان ریگان بخش گنبکی/ پرورش گوسفند جهت خانواده أیتام و فقراء/ آبان ۹۶

 

افتتاح و بهره برداری از کارگاه گلیم بافی در روستای رحمت آبادِ شهرستان فهرج

إجرای طرح إحیای مشاغل روستائی در روستاهای شهرستان فهرجِ کرمان – روستای رحمت آباد / کارگاه گلیم بافی و آموزش بیش از ۵۰ نفر /  آبان ۹۶