نوشته‌ها

تهیه ۱۰۸۰‌عدد تخم مرغ نطفه دار جهت طرح اشتغال روستایی پرورش مرغ محلی (شهریور ۹۹)

آموزش حصیربافی برای خانم های سرپرست خانوار و نیازمند در شهرستان فهرج – بهمن ۹۶

 

آموزش حصیربافی برای خانم های سرپرست خانوار و نیازمند در شهرستان فهرج جنوب شرقی استان کرمان #گروه_فرهنگی_تبلیغی_بیان / بهمن۹۶

 

پرورش جوجه محلی جهت اشتغال زایی خانواده أیتام و فقراء در روستاهای بخش گنبکی

إجرای طرح إحیای مشاغل روستائی در روستاهای شهرستان ریگانِ کرمان – بخش گنبکی / پرورش جوجه محلی / آبان ۹۶

پرورش گوسفند جهت اشتغال زایی خانواده أیتام و فقراء در روستاهای بخش گنبکی

إجرای طرح إحیای مشاغل روستائی در روستاهای شهرستان ریگان بخش گنبکی/ پرورش گوسفند جهت خانواده أیتام و فقراء/ آبان ۹۶

 

افتتاح و بهره برداری از کارگاه گلیم بافی در روستای رحمت آبادِ شهرستان فهرج

إجرای طرح إحیای مشاغل روستائی در روستاهای شهرستان فهرجِ کرمان – روستای رحمت آباد / کارگاه گلیم بافی و آموزش بیش از ۵۰ نفر /  آبان ۹۶