نوشته‌ها

قربانی یک راس گوسفند جهت نیازمندان قم (آبان ۹۹)

انجام قربانی جهت نیازمندان استان قم (آبان ۹۹)

انجام قربانی اول ماه ربیع الاول جهت ایتام و نیازمندان شهرستان ریگان استان کرمان (مهر۹۹)

انجام قربانی در صبح عاشورا در مناطق محروم جنوب شرق کرمان (شهریور ۹۹)