نوشته‌ها

ارسال اقلام برای خانواده های نیازمند قم (آذر ۹۹)

قربانی یک راس گوسفند جهت نیازمندان قم (آبان ۹۹)

ارسال ٢ قربانی گوسفند به قم جهت خانواده های آسیب دیده از کرونا (آبان ۹۹)

طبخ و توزیع ۸۰۰ پرس غذا بین نیازمندان شهر قم از محل کمک خیرین تهران