نوشته‌ها

ذبح و توزیع ۱۵ راس گوسفند در ماه رمضان در تهران (اردیبهشت ۹۹)

فعالیت های تبلیغی در ماه مبارک رمضان ۱۳۹۶در مناطق محروم جنوب کرمان