نوشته‌ها

عزاداری و اقامه نماز ظهر عاشورا در مناطق محروم جنوب شرق کرمان (شهریور۹۹)

انجام قربانی در صبح عاشورا در مناطق محروم جنوب شرق کرمان (شهریور ۹۹)

اطعام عزاداران در روز تاسوعا در مناطق محروم جنوب شرق کرمان (شهریور ۹۹)

انجام قربانی در صبح تاسوعا در مناطق محروم جنوب شرق کرمان (شهریور ۹۹)

اهداء ۳۸ بسته غذایی جهت خانواده های آسیب دیده از کرونا در جنوب شهر تهران (شهریور ۹۹)

برگزاری مراسم محرم در مناطق محروم جنوب شرق کرمان (شهریور ۹۹)