نوشته‌ها

افتتاح و بهره برداری از کارگاه پته دوزی در روستاهای شرق کرمان - شهرستان فهرج

/
إجرای طرح إحیای مشاغل روستائی در روستاهای شهرستان فهرج شرق کرمان / کارگاه پت…