نوشته‌ها

پخت و توزیع ۲۳۰۰ غذا در مناطق مشترک‌ و محروم شهرستان ریگان در عاشورا و تاسوعا / مهر۹۶

/
پخت و توزیع ۲۳۰۰ غذا در مناطق مشترک‌ و محروم شهرستان ریگان توسط خی…