نوشته‌ها

افتتاح و بهره برداری از کارگاه پته دوزی در روستاهای شرق کرمان – شهرستان فهرج

إجرای طرح إحیای مشاغل روستائی در روستاهای شهرستان فهرج شرق کرمان / کارگاه پته دوزی و آموزش بیش از ۳۰ نفر در مرحله أول