نوشته‌ها

افتتاح و بهره برداری از کارگاه گلیم بافی در روستای رحمت آبادِ شهرستان فهرج

إجرای طرح إحیای مشاغل روستائی در روستاهای شهرستان فهرجِ کرمان – روستای رحمت آباد / کارگاه گلیم بافی و آموزش بیش از ۵۰ نفر /  آبان ۹۶