نوشته‌ها

إهداء بیش از ٢۵٠٠ بسته لوازم التحریر به دانش آموزان روستاهای محروم بخش گنبکی شرق کرمان / مهر ٩۶

/
إهداء بیش از ٢۵٠٠ بسته لوازم التحریر به دانش آموزان روستاهای بسیار…