نوشته‌ها

کارگاه صنایع دستی شرکت غزاله روستای فتح آباد

/
کارگاه صنایع دستی شرکت غزاله (استان کرمان ، شهرستان فهرج ، روستا…

کارگاه صنایع دستی شرکت غزاله روستای جهان آباد

/
کارگاه صنایع دستی شرکت غزاله (استان کرمان، شهرستان فهرج، روستای …

بازدید و نظارت مستمر در دوره های مختلف از فعالیت های کارگاه ها

/
بازدید و نظارت مستمر در دوره های مختلف از فعالیت های کارگاه ها …

بازدید آقای حمید کلانتری مشاور وزیر کار از کارگاه ها

/
بازید جناب آقای حمید کلانتری مشاور وزیر محترم کار و رفاه امور ا…

بازدید مدیر هتل پارسیان بم جهت بازاریابی و فروش محصولات کارگاه ها

/
بازدید مدیر هتل پارسیان بم جهت بازاریابی و فروش محصولات کارگاه های صنایع د…

راه اندازی کارگاه صنایع دستی شرکت غزاله شهرستان فهرج استان کرمان(شماره۱)

/
کارگاه صنایع دستی شرکت غزاله شهرستان فهرج (شماره ۱) الف) برگزاری دو…

راه اندازی کارگاه صنایع دستی شرکت غراله روستای رحمت آباد (شهرستان فهرج - استان کرمان)

/
کارگاه صنایع دستی شرکت غزاله روستای رحمت آباد شهرستان فهرج الف) ب…