نوشته‌ها

شرکت در همایش بررسی آسیب های اجتماعی در حوزه اعتیاد و مواد مخدر محله شهید هرندی (دروازه غار) بهمن ۹۸

شرکت در جلسات ترویجی تحلیلی با موضوع جمعیت و فرزندآوری در رادیو گفتگو

برگزاری دوره آشنایی طلاب ورودی سال ۹۸ حوزه های علمیه تهران با جریان تشیع انگلیسی

قربانی شتر جهت خانواده های ایتام و نیازمند در شهرستان فهرج و ریگان (آذر۹۹)

ارسال کمک های درمانی بیماران نیازمند در مناطق محروم استان کرمان و قم (آذر ۹۹)

ارسال اقلام برای خانواده های نیازمند قم (آذر ۹۹)

ذبح قربانی و توزیع گوشت بین نیازمندان در بخش گنبکی شهرستان ریگان (آذر ۹۹)

توزیع نان طرح شهید محمدحسین حدادیان در بخش گنبکی شهرستان ریگان (آذر ۹۹)

توزیع گوشت قربانی جهت نیازمندان در بخش گنبکی شهرستان ریگان (آذر ۹۹)